PROVÁDÍM REVIZE VÝCHOZÍ NEBO PRAVIDELNÉ

Výchozí revize

 • Každá elektroinstalace musí být předtím, než je uvedena do provozu revidována
 • Výchozí revize se provádí i na zařízení po rekonstrukci, nebo při rozšíření elektroinstalace

Opakovaná (pravidelná) revize

 • Provozovaná elektrická zařízení musí být pravidelně revidována nejpozději ve lhůtách stanovených v ČSN 33 1500
 • Lhůty pro opakování revize se určují podle druhu zařízení a podle působících vnějších vlivů

Postup při revizi

 1. Kontrola dokumentace
  • dokumentace skutečného provedení, předchozí revizní zpráva u opakované revize, protokol o určení vnějších vlivů
 2. Prohlídka
  • porovnání s dokumentací, volba a instalace zařízení, ochrana před úrazem elektrickým proudem, kontrola jištění, volba a seřízení ochranných přístojů, volba zařízení vzhledem k vnějším vlivům, kontrola dotažení spojů, kontrola označení vodičů, obvodů, pojistek, spínačů, vybavení schématy, přístupnost z hlediska obsluhy nebo údržby
 3. Měření
  • měří se spojitost ochranných vodičů a spojitost hlavního a doplňujícího pospojování, izolační odpor, impedance poruchové smyčky, odpor zemniče, parametry proudových chráničů, napětí, sled fází
 4. Vyhotovení revizní zprávy
  • písemný záznam výsledků prohlídky, naměřených údajů při revizi, zhodnocení stavu elektrického zařízení, seznam závad zjištěných při revizi, doporučení, příští termín revize, celkový výsledek revize

NÁVŠTĚVY