PROVÁDÍM REVIZE HROMOSVODŮ. REVIZE VÝCHOZÍ, PRAVIDELNÉ NEBO MIMOŘÁDNÉ

Výchozí revize

 • Provádí se u nově zbudovaného hromosvodu, co nejdříve od jeho dokončení

Opakovaná (pravidelná) revize

 • Provádí se u již provozovaného hromosvodu nejpozději ve stanovených lhůtách
 • Pro hromosvody dle ČSN 34 1390 určuje lhůty revizí norma ČSN 33 1500
 • Pro hromosvody dle souboru norem ČSN EN 62305 určuje lhůty revizí norma ČSN EN 62305-3 ed.2

Mimořádná revize

 • Provádí se po každém zásahu blesku, opravě hromosvodu nebo střechy

Postup při revizi

 1. Kontrola projektové dokumentace
 2. Prohlídka
  • provedení jímací soustavy, odpovídající počet svodů, označení a ochrana před mechanickým poškozením svodů
 3. Měření
  • měří se přechodové odpory spojů jímacího vedení a spojů svodů, odpor uzemnění svodů
 4. Vyhotovení revizní zprávy
  • písemný záznam výsledků prohlídky, naměřených údajů při revizi, zhodnocení stavu hromosvodu, seznam závad zjištěných při revizi, termín příští revize, celkový výsledek revize

NÁVŠTĚVY